Aktualności

Prace społecznie użyteczne 2018 - cd.

W ramach prac społecznie użytecznych realizowanych przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu zostały już wykonane następujące prace:

1. Sprzątanie piwnicy w budynku koło Szkoły Podstawowej w Nowogrodźcu (śmieci, które nie należą do Szkoły ani do Spółdzielni Mieszkaniowej).

Sprzątanie piwnicy w budynku koło Szkoły Podstawowej w Nowogrodźcu

2. Sprzątanie terenu przy chodnikach na ul. Asnyka i ul. Mickiewicza w Nowogrodźcu (obok Biedronki i Dino).

Sprzątanie terenu przy chodnikach na ul. Asnyka i ul. Mickiewicza w Nowogrodźcu

Sprzątanie terenu przy chodnikach na ul. Asnyka i ul. Mickiewicza w Nowogrodźcu

Sprzątanie terenu przy chodnikach na ul. Asnyka i ul. Mickiewicza w Nowogrodźcu

3. Oczyszczenie piaskownicy na placu zabaw na ul. Różanej w Nowogrodźcu.

4. Sprzątanie placu koło świetlicy w Zebrzydowej.

5. Zbieranie śmieci z dwóch dróg dojazdowych do strefy ekonomicznej w Wykrotach (od strony Czerwonej Wody i Wykrot).

Zbieranie śmieci z dwóch dróg dojazdowych do strefy ekonomicznej w Wykrotach

Zbieranie śmieci z dwóch dróg dojazdowych do strefy ekonomicznej w Wykrotach

6. Zamiatanie schodów oraz zbieranie śmieci na cmentarzu żołnierzy Armii Radzieckiej w Nowogrodźcu.

 Zamiatanie schodów oraz zbieranie śmieci na cmentarzu żołnierzy Armii Radzieckiej w Nowogrodźcu

 Zamiatanie schodów oraz zbieranie śmieci na cmentarzu żołnierzy Armii Radzieckiej w Nowogrodźcu

7. Zamiatanie ścieżek i zbieranie śmieci w parku w Gierałtowie.

prace18-2 09

do góry

© 2022 MGOPS Nowogrodziec