Aktualności

Prace społecznie użyteczne 2018

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na podstawie porozumienia ze Starostą Bolesławieckim, przy współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Bolesławcu, rozpoczął prace społecznie użyteczne.


W dniu 6 marca 2018 r. w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli: Sekretarz Urzędu Miejskiego Iwona Janiec, Krzysztof Harc inspektor Urzędu Miejskiego ds. OC, OSP i BHP, pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej i osoby skierowane do prac społecznie użytecznych. Spotkanie prowadziła Kierownik MGOPS Anna Lityńska. Celem spotkania było omówienie realizacji zadania w roku bieżącym. Następnie przeprowadzone zostało szkolenie z zakresu BHP.

 

zdjęcie 1

zdjęcie 2

Obecnie prace wykonywane będą w okresie od 8 marca do 30 listopada 2018 r. przez 12 osób z miejscowości: Gościszów 2 osoby, Milików 3 osoby, Wykroty 2 osoby, Godzieszów 1 osoba, Gierałtów 1 osoba, Zebrzydowa 2 osoba i Nowa Wieś 1 osoby.

Osoba skierowana będzie wykonywać prace społecznie użyteczne przez okres dziewięciu miesięcy. Rodzaje wykonywanych prac to: sprzątanie parków, dzikich wysypisk, cmentarza żołnierzy Armii Radzieckiej, chodników i przystanków autobusowych na wioskach, porządki wokół ludmerów, usługi opiekuńcze. Prace wykonywane są przez 10 godzin w tygodniu, czyli 40 w miesiącu, za które wypłacane jest wynagrodzenie w wysokości 324 zł.

 

zdjęcie 3

zdjęcie 4

do góry

© 2023 MGOPS Nowogrodziec