Aktualności

Informacja na temat Prac Społecznie Użytecznych - 2017

W ramach zwykłych Prac Społecznie Użytecznych realizowanych przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu w okresie od 1 marca 2017 roku zostały wykonane następujące prace:

Wykroty i Zagajnik:

 • porządkowanie parku, tj. wycinanie krzewów i samosiejek na terenie parku,
 • zamiatanie i plewienie chodnika, segregowanie i zbieranie śmieci
 • utrzymanie w czystości rowu melioracyjnego w parku
 • utrzymanie porządku na przystankach i wokół nich
 • sprzątanie placów przy ludmerach
 • segregowanie śmieci na placu przy straży pożarnej wyrzuconych obok ludmerów
 • wyrywanie chwastów pomiędzy chodnikami a jezdnią
 • czyszczenie chodników od szkoły do skrzyżowania przy DINO
 • sprzątanie placu przy pomniku obok sali GCKiS
 • sprzątanie chodnika prowadzącego na cmentarz
 • wycinanie samosiejek wokół muru cmentarza
 • koszenie i sprzątanie placu przy Ośrodku Zdrowia w Wykrotach
 • porządkowanie placu przy ludmerach w Zagajniku, segregowanie śmieci, zamiatanie
 • sprzątanie placu zabaw w Zagajniku
 • sprawowanie opieki nad osobą niepełnosprawną.

 

Czerna:

 • prace porządkowe w lasku koło cmentarza
 • prace porządkowe wokół pomnika żołnierzy poległych podczas I Wojny Światowej
 • prace porządkowe wokół kościoła
 • porządkowanie terenu wokół LUDMER-ów
 • sprzątanie pobocza drogi w stronę autostrady oraz Gierałtowa

 

Gościszów

 • sprzątanie parku, w którym odbywały się imprezy kulturalne takie jak Peczenica, Dożynki Gminne i spotkania sportowe.
 • prace przygotowawcze do w/w imprez oraz sprzątanie po ich zakończeniu.
 • sprzątanie terenu przy świetlicy i bibliotece
 • utrzymywanie czystości na przystankach PKS i bocznych drogach wiejskich.
 • wycinanie krzewów za boiskiem szkolnym, koszenie trawy i sprzątanie terenu.
 • porządkowe wokół plebanii tj. wycinanie zbędnych krzewów i cięcie gałęzi.
 • usługi opiekuńcze u osoby niepełnosprawnej (sprzątanie mieszkania, pranie bielizny i odzieży, przygotowanie opału do palenia w piecu i rozpalanie w piecu, robienie zakupów, wykupienie leków z Apteki itp.)

 

Zabłocie

 • sprzątanie boiska i placu zabaw, sprzątanie terenu wokół kościoła.
 • czyszczenie bocznych dróg, czyszczenie chodników, sprzątanie przystanku PKS, utrzymywanie czystości przy ludmerach, które były rozstawione na wsi do końca lipca br.
 • Zebrzydowa, Nowa Wieś
 • sprzątanie wokół ludmerów.
 • sortowanie śmieci.
 • zamiatanie chodników.
 • czyszczenie chodników i ulicy za przejazdem kolejowym.
 • wykaszanie traw, wycinanie krzaków za dworcem PKP.
 • zbieranie śmieci z chodników, ulic, pobocza.
 • czyszczenie rowów, pobocza.
 • obcinanie gałęzi i krzaków w kierunku dworca PKP.
 • sprzątanie k. Ośrodka Zdrowia.
 • sprzątanie k. apteki.
 • sprzątanie przystanków autobusowych.
 • sprzątanie mieszkania u osoby niepełnosprawnej.
 • sprzątanie chodników, jezdni, ludmerów przy Przedszkolu w Zebrzydowej.
 • wykaszanie trawy i chwastów z poboczy jezdni i chodnika wzdłuż byłego OTL.
 • sprzątanie parkingu przy cmentarzu.
 • prace porządkowe ulic z błota, liści.
 • Zamiatanie i wywożenie piachu na przystankach i zatoczkach pozostałego po wymianie kostki chodnikowej.

 

Nowogrodziec

 • sprzątanie przy ludmerach,
 • usługi opiekuńcze u osoby starszej w Nowogrodźcu
 • prace porządkowe przy MGOPS,
 • malowanie poręczy w budynku MGOPS – wejście do DDP,
 • uprzątniecie cmentarza żołnierzy radzieckich i terenu przyległego,
 • prace przy ul. Młyńskiej – oczyszczalnia, kapliczka,
 • prace porządkowe na boisku bocznym w Nowogrodźcu,
 • wycinanie krzaków zarastających chodnik w Milikowie,
 • prace na terenie Godzieszowa – czyszczenie chodników, terenu przy kościele i cmentarzu,
 • plewienie z trawy piasku przy sprzętach do ćwiczeń/zabaw.

 

Rodzaj wykonanych prac ustalane są na bieżąco z Urzędem Miejskim w Nowogrodźcu, Strażą Miejską i sołtysami z poszczególnych Sołectw.

 

Dwóch mężczyzn porządkuje las

Kobieta zamiata schody prowadzące do parku

Troje ludzi oczyszcza chodnik z piachu i zbędnych traw

Troje ludzi grabi skorzoną trawę, a jeden mężczyzna wywozi trawę na taczce

Dwoje ludzi oczyszcza chodnik ze zbędnych traw

Dwoje ludzi zamiata liście

do góry

© 2021 MGOPS Nowogrodziec