Aktualności

Wyniki zbiórki na rzecz Laury

Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu informuje że, podczas zorganizowanej zbiórki publicznej na rzecz Laury Jadach w trakcie obchodów Dni Nowogrodźca – V Jarmark Garncarski „Wielki Garniec z Nowogrodźca nad Kwisą” w dniach 5-6 sierpnia br. zebrano kwotę 1 833,37 zł oraz 90 forintów. Kwesta do puszek została przeprowadzona przez Młodzieżową Radę której opiekunem jest pani Joanna Czerniawska. Dodatkowo zorganizowane licytacje obrazów ofiarowanych przez miejscowych artystów przyczyniły się do pozyskania kwoty 800 zł.

Ponadto w dniu 13 sierpnia pozyskano kwotę 50 zł co daje łącznie kwotę 2 683,77 zł oraz 90 forintów.

Laura została w tym roku zakwalifikowana na leczenie komórkami macierzystymi, które jest szansą na poprawę stanu zdrowia.

Jednocześnie informujemy że, Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zorganizuje aukcję internetową pozyskanych przedmiotów, o szczegółach której poinformujemy w późniejszym terminie na stronach tut. Ośrodka oraz Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu.

 

Wszystkim zaangażowanym w prowadzoną akcję oraz darczyńcom składamy serdeczne podziękowanie.

do góry

© 2022 MGOPS Nowogrodziec