Aktualności

Konkurs na stanowisko Pracownika Socjalnego

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodżcu ogłasza konkurs na
stanowisko Pracownika Socjalnego

Ogłoszenie (format PDF, rozmiar 66KB)

Wymagane dokumenty należy składać w zaklejonych kopertach w terminie do dnia 27 lutego 2017r do godziny 12.00 w siedzibie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu lub pocztą na adres:

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. A. Asnyka 53
59-730 Nowogrodziec
z dopiskiem: "Dotyczy naboru na stanowisko pracownika socjalnego"
(decyduje data doręczenia dokumentów)

do góry

© 2022 MGOPS Nowogrodziec