Aktualności

ZOSTAŃ WOLONTARIUSZEM

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu prowadzi akcję pod nazwą „Zostań wolontariuszem".

 

Co to jest wolontariat?

WOLONTARIAT to dobrowolna, bezpłatna, świadoma działalność na rzecz innych, wykraczająca poza związki rodzinno–koleżeńskie–przyjacielskie.

Wolontariat jest nie tylko pomocą drugiemu człowiekowi, to również doskonała okazja by podnieść swoje kwalifikacje, spełnić swoje marzenia, by mieć odskocznię od zwykłych codziennych spraw. Wolontariat może być pierwszym krokiem na rynek pracy.


Co nam daje wolontariat?

Daje nam korzyści niematerialne takie jak: poczucie że jest się potrzebnym, satysfakcję, możliwość sprawdzenia się, chęć pomocy innym.
Jest to odpowiedź na potrzeby osób zgłaszających się do Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z różnymi problemami takimi jak: samotność, niepełnosprawność, nieradzenie sobie przez rodziców w pomocy w nauce dzieciom,

 

Regulacje prawne

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. O działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)

 

JEŚLI MASZ CZAS I CHCESZ POMAGAĆ INNYM PRZYJDŹ DO MIEJSKO GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWOGRODŹCU I WYPEŁNIJ ANKIETĘ

do góry

© 2022 MGOPS Nowogrodziec