Aktualności

Spotkanie Zespołu Interdyscyplinarnego 2018

Utworzenie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie jest efektem wejścia w życie nowych przepisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz towarzyszących jej regulacji prawa miejscowego. Celem działania zespołu jest koordynowanie systemu przeciwdziałania przemocy domowej na najniższym szczeblu samorządu terytorialnego- w obszarze gminy.

Zespół Interdyscyplinarny to grupa ludzi, specjalistów z różnych dziedzin, zajmująca się rozwiązaniem konkretnego problemu przy wykorzystaniu zasobów będących w dyspozycji każdego z członków Zespołu. Jego funkcjonowanie określone jest w drodze porozumień zawartych między gminą a podmiotami niosącymi pomoc osobom doznającym przemocy w rodzinie.

Spotkanie sponsorów

W dniu 28 czerwca 2018 r. w siedzibie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu odbyło się spotkanie Kierownika MGOPS ze sponsorami oraz wolontariuszami, którzy wsparli Ośrodek w organizacji Gminnego Dnia Dziecka. Obecny był również Burmistrz Nowogrodźca - pan Robert Relich.
W trakcie spotkania pokazano prezentację, dokumentującą zabawę dzieci z Gminy Nowogrodziec w dniu 30 maja br. oraz wręczono pamiątkowe dyplomy. Zarówno pani Kierownik – Anna Lityńska, jak i pan Burmistrz – serdecznie podziękowali wszystkim za pomoc, ofiarność i dobre serce, które przyczyniły się do pomnożenia radości dzieci.

Ruszył rządowy program "Dobry Start"

Logo Programu Dobry Start

Prace społecznie użyteczne 2018

1. Sprzątanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Nowogrodźcu.

Dwóch ludzi sprząta przy kontenerach na odpady

Gminny Dzień Dziecka 2018

W dniu 30 maja 2018 r. po raz kolejny na placu przy Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej odbył się Gminny Dzień Dziecka.

Spotkanie zostało zorganizowane przy współudziale wielu instytucji tj.: Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Domu Dziennego Pobytu i Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu. Swoją pomoc zaoferowali również: funkcjonariusze policji i straży miejskiej z Nowogrodźca, strażacy z Nowogrodźca i Gierałtowa, saperzy z Bolesławca, leśnicy z Nadleśnictwa w Lwówku Śląskim, uczestnicy projektu Prace Społecznie Użyteczne. Ponadto do organizacji imprezy przyczynili się także sponsorzy – lokalni handlowcy, przedstawiciele okolicznych zakładów i ludzie dobrego serca.

„Kosmos w oczach dziecka” - wystawa

W dniu 14 maja 2018 r. w Domu Dziennego Pobytu odbyła się wystawa prac dzieci przedszkolnych z terenu gminy Nowogrodziec w wieku 5-6 lat pod hasłem „Kosmos w oczach dziecka". Seniorzy Domu Dziennego Pobytu mogli obejrzeć rysunki wykonane różnorodną techniką. Po raz kolejny dzieci zaskoczyły seniorów swoją kreatywnością.

Ośrodek będzie nieczynny

Informujemy, że w dniu 01.06.2018 r. (piątek) Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu będzie nieczynny.

Za niedogodności przepraszamy.

Informacja na temat Prac Społecznie Użytecznych 2018

W ramach prac społecznie użytecznych realizowanych przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu zostały wykonane następujące prace:

Malowanie schodów na cmentarzu żołnierzy Armii Radzieckiej w Nowogrodźcu.

Wnioski na okres zasiłkowy 2018/2019 - przypominamy

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu przypomina o konieczności składania wniosków od 1 sierpnia 2018 r., na okres zasiłkowy 2018/2019.

Od 01.08.2018 r. Dział Świadczeń Rodzinnych (parter, pokój nr 2) przystąpi do wydawania aktualnych druków oraz przyjmowania wniosków na świadczenia rodzinne oraz świadczenie wychowawcze na okres zasiłkowy 2018/2019. Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych będą wydawane i przyjmowane (po uprzedniej rejestracji) w następujących godzinach:

Superwizja dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego i Grup Roboczych

W dniu 18 maja 2018 r. w Domu Kultury „PROMYK" w Nowogrodźcu odbyła się Superwizja dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego i Grup Roboczych, w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, organizowana przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej we Wrocławiu. Superwizję prowadził psycholog pan Piotr Wojanowski z Poznania. Grupa uczestnicząca w Superwizji liczyła 10 osób.

Gminny Dzień Dziecka - zapraszamy!

Kierownik i Pracownicy Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu wraz z Seniorami z Domu Dziennego Pobytu

zapraszają wszystkie dzieci na wspólną zabawę z okazji Dnia Dziecka

30 maja 2018 r. godzina 11:00

plac przy Domu Dziennego Pobytu

 

Zobacz plakat oraz harmonogram imprezy

Informacja do konkursu na stanowisko pracownika spcjalnego

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu informuje. że konkurs na stanowisko Pracownik socjalny – nie został pozytywnie rozstrzygnięty, ponieważ żaden ze zgłoszonych kandydatów nie posiadał wymaganych uprawnień kwalifikacyjnych.

Szkolenie jak dbać o osoby starsze

16 maja 2018 r. w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu odbyło się szkolenie pt. „Jak opiekować się osobą starszą w domu? - aspekt praktyczny", organizowane przy współpracy z Dolnośląskim Ośrodkiem Polityki Społecznej we Wrocławiu. Była to II edycja szkolenia, które jest bezpłatne i cieszy się dużym zainteresowaniem. W szkoleniu brali udział klienci MGOPS w Nowogrodźcu jak również pracownicy wraz z kierownikiem MGOPS w Nowogrodźcu. Szkolenie prowadzone było przez panią Justynę Kurnicką. Tematy omawiane na szkoleniu:

Nabór uczestników treningu kompetencji rodzicielskich

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu informuje, że w ramach realizowanego projektu pn. „Centrum Wsparcia Rodziny w Powiecie Bolesławieckim" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, RPOWD 2014 – 2020, prowadzi nabór uczestników treningu kompetencji rodzicielskich (dla rodziców nastolatków).

Liczba uczestników jest ograniczona, o zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Termin zajęć: 18.05.2018 (w godz. 15:30 – 19:30); 19.05.2018 r. (w godz. 9:00 – 15:00); 20.05.2018 r. (w godz. 9:00 – 15:00).

Osoba prowadząca: Gabriela Frącala – psycholog.

Osoby chętne do udziału w zajęciach prosimy o kontakt osobisty w tut. Centrum w Bolesławcu, Pl. marsz. J. Piłsudskiego 2, pok. nr 2, lub telefoniczny pod nr 75 612 17 84, 75 612 17 83.

Informacja na temat Prac Społecznie Użytecznych 2018

W ramach prac społecznie użytecznych realizowanych przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu zostały wykonane następujące prace:

1. Sprzątanie drogi polnej w Czernej za cmentarzem w kierunku Kopalni „Surmin-Kaolin".

Program “Aktywny Samorząd”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu informuje o formach dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach kontynuowanego przez powiat bolesławiecki w 2018 roku programu "Aktywny Samorząd".

Szczegółowy opis programu dostępny na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Wnioski na okres zasiłkowy 2018/2019

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu przypomina o konieczności składania wniosków od 1 sierpnia 2018 r., na okres zasiłkowy 2018/2019.

Od 01.08.2018 r. Dział Świadczeń Rodzinnych (parter, pokój nr 2) przystąpi do wydawania aktualnych druków oraz przyjmowania wniosków na świadczenia rodzinne oraz świadczenie wychowawcze na okres zasiłkowy 2018/2019. Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych będą wydawane i przyjmowane (po uprzedniej rejestracji) w następujących godzinach:

Spotkanie integracyjne

W dniu 20.04.2018 r. odbyło się spotkanie dzieci z Przedszkola Publicznego w Nowogrodźcu z seniorami Domu Dziennego Pobytu. Dzieci korzystając z pięknej pogody bawiły się na terenie zielonym przy Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. Podczas zabaw z piłkami i skakankami mogły również skorzystać z przyrządów do ćwiczeń.

Cieszymy się, że dzieci chętnie integrują się z seniorami i mają możliwość zabawy na świeżym powietrzu.

Ośrodek będzie nieczynny

Informujemy, że w dniu 04.05.2018 r. (piątek) Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu będzie nieczynny.

Za niedogodności przepraszamy.

Prace społecznie użyteczne 2018 - cd.

W ramach prac społecznie użytecznych realizowanych przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu zostały już wykonane następujące prace:

1. Sprzątanie piwnicy w budynku koło Szkoły Podstawowej w Nowogrodźcu (śmieci, które nie należą do Szkoły ani do Spółdzielni Mieszkaniowej).

do góry
Projekt i wykonanie INESA