Aktualności

Ośrodek będzie nieczynny

Uprzejmie informujemy, że dnia 16 sierpnia 2019 r. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu będzie nieczynny.

Za niedogodności przepraszamy.

Wyjazd na kolonie do Dźwirzyna

Dzieci z rodzin objętych wsparciem Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu jadą na kolenie. 10-ro dzieci z rodzin objętych wsparciem w dniu 04 sierpnia br., wyjechało na kolonie do Dźwirzyna nad Bałtyk. Kolonie – wyjazd zorganizowany został przy współpracy z Kuratorium Oświaty we Wrocławiu. Wypoczynek jest nieodpłatny. Ciekawy program kolonijny ma zapewnić przede wszystkim relaks i dobrą zabawę, przewiduje także promowanie wychowania do wartości społecznych i kulturowych.

„Posiłek w szkole i domu"

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu informuje:
Zgodnie z Uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu „Posiłek w szkole i domu" na lata 2019-2023 można pobierać i składać wnioski o przyznanie dożywiania w szkole na rok szkolny 2019/2020.

 

Kryterium uprawniające do pomocy w formie dożywiania zgodnie z Uchwałą Nr III/18/18 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 21 grudnia 2018r. w sprawie zasad zwrotu wydatków i udzielania wsparcia w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych, wynosi:

- do 150% kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej

 

Zgodnie z Uchwałą Nr III/20/18 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków i udzielania wsparcia w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych, kryterium dochodowe wynosi:

- do 200% kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej

Wnioski na nowy okres świadczeniowy 2019/2020

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu informuje, iż od dnia 01.08.2019 r. przystąpi do wydawania aktualnych druków oraz przyjmowania wniosków na n/w świadczenia na okres świadczeniowy 2019/2020.

 

Dział Świadczeń: Fundusz Alimentacyjny i Dobry Start (I piętro, pokój nr 8). Wnioski będą wydawane i przyjmowane (bez uprzedniej rejestracji) w następujących godzinach:

Poniedziałek - od 11:00 do 15:00
Wtorek - Piątek - od 7:30 do 11:00

 

Dział Świadczeń: Świadczenia rodzinne i świadczenie wychowawcze (parter, pokój nr 2). Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych będą wydawane i przyjmowane po uprzedniej rejestracji. Rejestracja, począwszy od 01.08.2019 r. do momentu uruchomienia kolejkomatu, będzie się odbywać wyłącznie osobiście w następujących godzinach:

Poniedziałek - od 10:30 do 11:00
Wtorek - Piątek - od 7:30 do 08:00

Przejście na emeryturę wieloletnich pracowników MGOPS w Nowogrodźcu

Panie Elżbieta Dudziak i Helena Sienkiewicz w Ośrodku Pomocy pracowały 30 lat. W ramach swojej pracy na stanowisku starszego pracownika socjalnego i specjalisty pracy socjalnej przechodziły wiele zmian w procesie kształtowania się struktur pomocy społecznej. Realizowały programy:

1. Program Operacyjny Kapitał Ludzki „Promocja integracji społecznej w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu".
2. Program prace społecznie użyteczne pod nazwą „Pomożesz sobie – pomożesz środowisku".
3. Program Aktywności Lokalnej.

Pracowały w ramach Zespołu Integracyjnego.

Prace Społecznie Użyteczne

W ostatnim okresie wykonano prace, które wcześniej zostały ustalone z Urzędem Miejskim w Nowogrodźcu, Strażą Miejską oraz sołtysami z poszczególnych sołectw:

Nowogrodziec
- sprzątanie placu przy ludmerach przy ul. A. Asnyka oraz segregowanie pozostawionych śmieci,
- sprzątanie cmentarza żołnierzy radzieckich,
- porządkowanie placu zabaw,
- porządkowanie boiska bocznego,
- usługi opiekuńcze u osoby niepełnosprawnej ( sprzątanie mieszkania, robienie zakupów)

Ośrodek będzie nieczynny

Uprzejmie informujemy, że dnia 21 czerwca 2019 roku (w piątek) Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu będzie nieczynny. Za niedogodności przepraszamy.

Prace Społecznie Użyteczne

prace2019-06-03

Nabór na asystenta rodziny

Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu

ogłasza nabór na wolne stanowisko asystenta rodziny

Szczegółowe informacje dotyczące naboru na stanowisko asystenta rodziny

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub korespondencyjnie, w zamkniętej kopercie, w siedzibie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu przy ul. A. Asnyka 53 w godzinach pracy ośrodka, z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Asystenta Rodziny", w terminie do dnia 24 czerwca 2019 r. do godz. 12:00.

Gminny Dzień Dziecka 2019

W dniu 31 maja 2019r. po raz kolejny na placu przy Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej odbył się Gminny Dzień Dziecka.

Spotkanie zostało zorganizowane przy współudziale wielu instytucji tj.: Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Domu Dziennego Pobytu i Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu. Swoją pomoc zaoferowali również: funkcjonariusze policji z Bolesławca i straży miejskiej z Nowogrodźca, strażacy z Gierałtowa, leśnicy z Nadleśnictwa w Lwówku Śląskim, uczestnicy projektu Prace Społecznie Użyteczne. Ponadto do organizacji imprezy przyczynili się także sponsorzy – lokalni handlowcy, przedstawiciele okolicznych zakładów i ludzie dobrego serca.

Zapraszamy na Gminny Dzień Dziecka

dzien-dziecka2019

Zmiany w programie Rodzina 500+

Siedem pytań i odpowiedzi o Rodzina 500+

Co się zmieni w rozszerzonym programie Rodzina 500+? Na siedem, najważniejszych pytań w tej sprawie odpowiadamy poniżej.

Od 1 lipca program Rodzina 500+ obejmie wszystkie dzieci do 18. roku życia bez względu na dochód rodziny. Dzięki tym zmianom ze świadczenia 500+ skorzysta każde dziecko do ukończenia 18 roku życia, czyli ok. 6,8 mln osób. To prawie dwa razy więcej dzieci niż było do tej pory.

Wnioski o przyznanie świadczenia na nowych zasadach będzie można składać online od 1 lipca (poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS), a od 1 sierpnia drogą tradycyjną (w urzędzie lub listownie pocztą).

Prace Społecznie Użyteczne

W dalszym ciągu prowadzone są prace społecznie użyteczne przez naszych podopiecznych, których pomoc przy porządkowaniu terenów w naszej gminie jest nieodzowna. Obecna pora roku sprzyja działaniom porządkującym, dzięki korzystnej aurze pogodowej większa liczba mieszkańców przebywa na powietrzu co za tym idzie, osoby porządkując swoje tereny na działkach czy w okół domów genereują większą ilość odpadów, którymi trzeba sie zająć. Roślinność wzrasta, wymagana jest pielęgnacja i dbałość o tereny zielone w obrębie gminy, co osoby w ramach projektu starają się w miarę możliwości czynić.

Spotkanie Wielkanocne 2019

W dniu 17 kwietnia br., w Domu Dziennego Pobytu odbyło się Spotkanie Wielkanocne dla uczestników DDP, pracowników MGOPS i zaproszonych gości między innymi Kombatantów. Ksiądz Dziekan Krzysztof Słabicki poprowadził modlitwę oraz poświęcił pokarm. Pani Sekretarz Iwona Janiec, reprezentowała Urząd Miejski w Nowogrodźcu, złożyła serdeczne życzenia dla wszystkich zgromadzonych.

Wielkanocne życzenia 2019

Kierownik i Pracownicy Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu z okazji Świąt Wielkanocnych składają życzenia: zdrowia, szczęścia, radości i spełnienia planów.

wielkanoc

"Alleluja, biją dzwony,
Alleluja, echo głosi,
Chrystus w chwale Zmartwychwstały
Radość w nasze serca wnosi."

 

 

Nowy termin składania oferty - usługi opiekuńcze

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu informuje, że termin składania ofert na realizację usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi - zostaje wydłużony do 19 kwietnia 2019 r.

Szczegóły dotyczące oferty „Świadczenie usług opieki społecznej bez zakwaterowania - usługi opiekuńcze oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi”.

Spotkanie z fizoterapeutką

W dniu 12 kwietnia 2019 r., w Domu Dziennego Pobytu w ramach projektu pod tytułem: „Aktywizacja i integracja osób starszych w środowisku małego miasta poprzez udział w zajęciach profilaktyczno - edukacyjnych” odbyło się z spotkanie z panią Iwoną Januszke - fizjoterapeutką. Tematem przewodnim spotkania było między innymi : zmiany zwyrodnieniowe, osteoporoza, bóle kręgosłupa, choroby reumatyczne. Seniorzy dowiedzieli się jakie pozycje przyjmować podczas snu, tym samym zniwelować ból kręgosłupa. Pani Iwona poprowadził warsztaty w dwóch blokach. Po części teoretycznej, seniorzy mieli okazje uczestniczyć w zajęciach praktycznych, w czasie których nauczyli się prostych ćwiczeń na rozluźnianie, rozciąganie i delikatnie aktywizowanie ruchomość kręgosłupa. Nauczyli się również właściwej techniki chodzenia z kijkami „nordic walking”.

Prace Społecznie Użyteczne

W minionym okresie przez naszych podopiecznych z Prac Społecznie Użytecznych uprzątnięte zostały tereny tj.:

• Teren wokół Punktu Selektywnej Zbiórki odpadów Komunalnych (PSZOK)
• Wykroty Strefa
• Nowy cmentarz w Nowogrodźcu
• Uprzątnięcie dzikiego wysypiska za Gierałtowem w stronę Godzieszowa
• Teren zielony wokół MGOPS
• Cmentarz Radziecki
• Chodniki dla pieszych w Zebrzydowej wraz z obszarem wokół przystanku autobusowego

 

W kolejnych dniach podopieczni staną przed nowymi wyzwaniami.

Ośrodek będzie nieczynny

Uprzejmie informujemy, że dnia 2 maja 2019 r. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu będzie nieczynny

Za niedogodności przepraszamy.

do góry
Projekt i wykonanie INESA