Aktualności

Nieczynny ośrodek

Informujemy, że w dniu 31 października 2016 r. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu będzie nieczynny.

ZOSTAŃ WOLONTARIUSZEM

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu prowadzi akcję pod nazwą „Zostań wolontariuszem".

 

Co to jest wolontariat?

WOLONTARIAT to dobrowolna, bezpłatna, świadoma działalność na rzecz innych, wykraczająca poza związki rodzinno–koleżeńskie–przyjacielskie.

XVII Pielgrzymka Osób Niepełnosprawnych i Przyjaciół

Tradycyjnie w dniu 03 września br. odbyła się XVII Pielgrzymka Osób Niepełnosprawnych i Przyjaciół do Krzeszowa. Tegoroczne uroczystości obchodzone były pod hasłem „Maryja uczy nas jak być miłosiernym".


Mieszkańcy Gminy Nowogrodziec licznie uczestniczyli w organizowanym wyjeździe. Ponad stuosobowa grupa uczestniczyła w modlitwie oraz wspólnym poczęstunku i zabawie.

Sposób składania wniosków o zasiłki rodzinne 2016/2017 (dotyczy m-cy: IX - X 2016 r.)

Wnioski będą przyjmowane codziennie w następujących godzinach:

  • od 11:00 do 15:15 (każdy poniedziałek);
  • od 7:30 do 11:00 (od wtorku do piątku)

 

po uprzedniej rejestracji w sekretariacie ośrodka.
Rejestracja będzie się odbywać osobiście oraz telefonicznie.

Wykaz dokumentów na okres zasiłkowy 2016/2017

Do wniosku o zasiłek rodzinny należy dołączyć odpowiednio:

Składanie wniosków na świadczenia rodzinne na okres zasiłkowy 2016/2017

Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu informuje, iż od dnia 01.09.2016 r. Dział Świadczeń Rodzinnych (parter, pokój nr 2) przystąpi do wydawania aktualnych druków oraz przyjmowania wniosków na świadczenia rodzinne na okres zasiłkowy 2016/2017 trwający od 01 listopada 2016 r. do 31 października 2017 r.

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny jest to system zniżek dla rodzin wielodzietnych.

Przysługuje niezależnie od dochodu rodzinom z przynajmniej trójką dzieci:

  • w wieku do ukończenia 18 roku życia,
  • w wieku do ukończenia 25 roku życia, w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub w szkole wyższej,
  • bez ograniczeń wiekowych, w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Świadczenie rodzicielskie

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu informuje, iż od dnia 1 stycznia 2016 r. funkcjonuje nowe świadczenie rodzinne – świadczenie rodzicielskie.
Świadczenie rodzicielskie przysługuje osobom, które urodziły dziecko, a które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego.

Dzień Dziecka 2016

1 czerwca 2016 r. na placu przy Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu poraz kolejny odbył się festyn z okazji Dnia Dziecka, w którym udział wzięły dzieci z całej Gminy Nowogrodziec.

Informacja

MIEJSKO GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWOGRODŹCU
DNIA 27.05.2016 R. (PIĄTEK)
BĘDZIE NIECZYNNY.

ZA NIEDOGODNOŚCI PRZEPRASZAMY.

Informacja

MIEJSKO GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWOGRODŹCU
DNIA 02.05.2016 R. (PONIEDZIAŁEK)
BĘDZIE NIECZYNNY.

ZA NIEDOGODNOŚCI PRZEPRASZAMY.

Spotkanie Wielkanocne

W środę 23 marca 2016 r. w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Domu Dziennego Pobytu w Nowogrodźcu odbyło się uroczyste spotkanie. Świąteczny nastrój, piękne dekoracje przygotowane przez seniorów, a przede wszystkim serdeczne słowa i przyjazny uśmiech, wszystko to sprawiło, że spotkanie przebiegało w niezwykle miłej i niemalże rodzinnej atmosferze.

Wyniki naboru na stanowisko Asystent rodziny

Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu informuje, że w wyniku zakończonej procedury naboru na stanowisko ASYSTENTA RODZINY w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu została wybrana Pani Alicja Chodorska.

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Pani Alicja Chodorska spełnia wszystkie wymagania niezbędne do pełnienia funkcji asystenta rodziny oraz posiada odpowiednie kwalifikacje wymagane na tym stanowisku. Mając na uwadze powyższe uzyskała pozytywną opinię komisji przeprowadzającej nabór.

Wyniki naboru na stanowisko Referenta ds. Świadczeń rodzinnych

Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu informuje, że w wyniku przeprowadzonej rekrutacji na stanowisko referenta podjęto decyzję o zatrudnieniu:

  1. Pani Wioletty Koreckiej – Klimek
  2. Pani Barbary Wolskiej

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Zastosowano technikę polegającą na analizie dokumentów złożonych przez kandydatów pod kątem ich wykształcenia, dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej i posiadanych umiejętności. Obie kandydatki pracowały na stanowiskach referenta administracyjnego w ośrodku pomocy społecznej. Kandydatki spełniają wymagania w zakresie kompetencji merytorycznych i formalnych.

Rusza program "Rodzina 500 plus"

Program „Rodzina 500 plus” ruszy w całej Polsce już w kwietniu tego roku. To pierwsze tak szerokie wsparcie polskich rodzin po 1989 roku.

Czytaj więcej w zadkładce Program "Rodzina 500 plus"

Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw

Prokurator Rejonowy w Bolesławcu informuje, że w ramach obchodów Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw prokuratorzy Prokuratury Rejonowej w Bolesławcu oraz przedstawiciele podmiotów zajmujących się niesieniem pomocy ofiarom przestępstw w dniach od 22 lutego do 26 lutego 2016 r. w godzinach od 10.00 do 15.00 będą udzielali osobom pokrzywdzonym przestępstwem informacji prawnych.

Prokuratura Rejonowa w Bolesławcu mieści się przy ul. B. Chrobrego 5, tel. (75) 64 41 720

Nabór na stanowisko Asystent rodziny

Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu

ogłasza nabór na wolne stanowisko asystent rodziny na okres od 15.03.2016 r. do 31.12.2017 r.

Wymagania dotyczące naboru na stanowisko asystenta rodziny

Nabór na stanowisko Referenta ds. Świadczeń rodzinnych

Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu

ogłasza nabór na wolne stanowisko referent ds. Świadczeń rodzinnych – 2 etaty

Wymagania dotyczące naboru na stanowisko referent ds. Świadczeń rodzinnych

XVI spotkanie opłatkowe osób niepełnosprawnych

W sobotę 23 stycznia 2016 r. w Bolesławcu odbyło się kolejne XVI Spotkanie Osób Niepełnosprawnych z Ks. Biskupem Markiem Mendykiem. Razem z Biskupem Mszę koncelebrował Ks. Krzysztof Słabicki.

Tradycyjnie z naszej gminy na spotkanie uczestnicy pojechali dwoma autousmi. Dodatkowo kto mógł jechał własnym transportem. Ogółem w spotkaniu uczestniczyło 130 osób z naszej gminy.

Zobacz zdjęcia...

Świadczenie rodzicielskie

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu informuje, iż od dnia 1 stycznia 2016 r. funkcjonuje nowe świadczenie rodzinne – świadczenie rodzicielskie.

Świadczenie rodzicielskie przysługuje osobom, które urodziły dziecko, a które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego.

do góry
Projekt i wykonanie INESA