Aktualności

Nabór na stanowisko pracownika socjalnego

Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu

ogłasza nabór na 2 wolne stanowiska pracownika socjalnego

 

Wymagania dotyczące naboru na stanowisko pracownika socjalnego

Załącznik do ogłoszenia

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Nabór na stanowisko asystenta rodziny

Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu

ogłasza nabór na wolne stanowisko asystent rodziny

 

Wymagania dotyczące naboru na stanowisko asystenta rodziny

Jubileusz 25-lecia MGOPS

W dniu 26 kwietnia 2015 r. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu obchodził 25-lecie swojej działalności. Z okazji jubileuszu w sali Domu Dziennego Pobytu 28 kwietnia br. odbyło się spotkanie, w którym udział wzięli: pracownicy, przedstawiciele Samorządu – Burmistrz Nowogrodźca Robert Relich, Skarbnik Irena Johna-Rudko, Sekretarz Kazimierz Orlef i seniorzy Domu Dziennego Pobytu.

Zobacz galerię...

Nabór na stanowisko pracownika socjalnego - kandydaci

Zobacz szczegóły ogłoszenia dotyczącego naboru na stanowisko pracownika socjalnego.

Nabór na stanowisko asystenta rodziny - kandydaci

Zobacz szczegóły ogłoszenia dotyczącego naboru na stanowisko asystenta rodziny.

Nabór na stanowisko asystenta rodziny

Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu

ogłasza nabór na wolne stanowisko asystent rodziny

 

Wymagania dotyczące naboru na stanowisko asystenta rodziny

Nabór na stanowisko pracownika socjalnego

Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracownika socjalnego

 

Wymagania dotyczące naboru na stanowisko pracownika socjalnego

Załącznik do ogłoszenia

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Spotkanie Wielkanocne

1 kwietnia br. w Domu Dziennego Pobytu odbyło się Spotkanie Wielkanocne dla pensjonariuszy, zaproszonych gości i pracowników MGOPS w Nowogrodźcu. Ksiądz Dziekan Krzysztof Słabicki poprowadził modlitwę, poczym poświęcił pokarmy. Sekretarz Kazimierz Orlef i Skarbnik Irena Johna-Rudko, którzy reprezentowali Urząd Miejski w Nowogrodźcu, złożyli życzenia podopiecznym DDP.

Zobacz galerię...

Ulgi Podatkowe

Przy współpracy Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu w Nowogrodźcu z Sołtysem Panem Stanisławem Kowalikiem Zorganizowane zostało w sali Domu Dziennego Pobytu spotkanie z Panią Katarzyną Kunaszko z Urzędu Skarbowego w Bolesławcu.

Tematem spotkania były ulgi podatkowe. Uczestniczyło w nim ponad 50 osób.

 

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych pozwala na racjonalizację lokalnej polityki społecznej. Określa misję oraz wyznacza cele strategiczne i działania, których wdrożenie powinno w znaczny sposób przyczynić się do rozwiązania wielu problemów społecznych i zminimalizować społeczne skutki kwestii społecznych. Obecnie czynione są starania dotyczące opracowania tego dokumentu. W  pracach  warsztatowych udział wzięli: Burmistrz Nowogrodźca Robert Relich, Sekretarz Kazimierz Orlef - przedstawiciele samorządu lokalnego, oświaty,rynku pracy, policji, straży miejskiej, ochrony zdrowia, sądownictwa i pomocy społecznej.

Prace społecznie użyteczne - spotkanie organizacyjne

W dniu 6 marca br. w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu odbyło się spotkanie organizacyjne dla uczestników projektu socjalnego pn. „Pomożesz sobie pomożesz środowisku”. W spotkaniu uczestniczyli pracownicy Ośrodka Pomocy, Naczelnik Wydziału Inwestycji i Infrastruktury  Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu Dariusz Jancelewicz i osoby skierowane do prac społecznie użytecznych. Osobą prowadzącą spotkanie była Kierownik MGOPS Anna Lityńska.

Uczestnicy zapoznali się z projektem i zasadami wykonywania prac. Na koniec spotkania Pan Krzysztof Harc przeprowadził szkolenie z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.


Wykonywanie prac rozpocznie się 9 marca i będzie trwało do 30 listopada 2015 r.

 

IV Rocznica Domu Dziennego Pobytu

25 lutego 2015 r. świętowaliśmy czwartą rocznicę powstania tej placówki. Dom Dziennego Pobytu dla wielu jest miejscem nie tylko spotkań lecz także szansą na rehabilitację oraz rozwijanie talentów plastycznych, muzycznych i kulinarnych.
„To Wy jesteście sercem tego Domu, tworzycie wspaniałą atmosferę, dzięki temu nasz Dom żyje i cały czas coś konstruktywnego w nim się dzieje” - mówiła Kierownik MGOPS Anna Lityńska.
Burmistrz Nowogrodźca Robert Relich podkreślił że, godny uznania jest optymizm, aktywna  postawa Seniorów związana z odpowiedzialnością i poszanowaniem wartości , służy jako przykład dla młodzieży.
Pan Krzysztof Kawałko przypomniał moment otwarcia Domu Dziennego Pobytu i wydarzenia jakie miały miejsce w minionym roku.

Seniorom złożono życzenia by pogoda ducha i serdeczny uśmiech towarzyszyły im codziennie.

Zobacz zdjęcia...

Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty

" Przygotowanie i dostawa gotowych posiłków w postaci jednodaniowych obiadów dla uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjów Gminy Nowogrodziec"

 

  Zobacz szczegóły...

   Spotkanie opłatkowe dla osób niepełnosprawnych

   24 stycznia 2015 r. w Bolesławcu odbyło się jubileuszowe XV Spotkanie Osób Niepełnosprawnych z Ks. Biskupem Markiem Mendykiem. Wśród przybyłych na spotkanie osób z całego powiatu bolesławieckiego - 145 osób było z gminy Nowogrodziec. Uczestnicy na spotkanie udali się dwoma autobusami, dodatkowo kto mógł jechał własnym środkiem transportu.

   Program - „Pomoc Żywnościowa”

   Realizacja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 rozpoczęła się w miesiącu grudniu. Zastąpił on istniejący wcześniej Program PEDAD. Celem jego jest dostarczenie najuboższym mieszkańcom pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków.

   Prace społecznie użyteczne - „Pomożesz sobie, pomożesz środowisku” - w roku 2015

   Gmina Nowogrodziec zorganizuje w 2015 r. prace społecznie użyteczne dla osób bezrobotnych. W budżecie gminy na bieżący rok zostały przewidziane środki na realizację prac, które stanowić będą 40% kosztów. Reszta czyli 60% zostanie sfinansowana ze środków Funduszu Pracy. Bezrobotni, którzy po raz kolejny będą uczestnikami programu „Pomożesz sobie pomożesz środowisku” znajdą zatrudnienie przy pracach porządkowych.

   Sprostowanie dotyczące przetargu

   Sprostowanie dotyczące przetargu nieograniczonego na zadanie:

   "Przygotowanie i dostawa gotowych posiłków w postaci jednodaniowych obiadów dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów gminy Nowogrodziec"

   W załączniku nr 1 do SIWZ wystąpił błąd:

   w tabeli w punkcie 1C wskazane było:

   Ilość miesięcy przez jakie będą dostarczane posiłki: 10

    

   Natomiast winno być:

   Ilość miesięcy przez jakie będą dostarczane posiłki: 9

    

   Do pobrania nowy załącznik nr 1 do SIWZ po sprostowaniu.

   Zaproszenie do składania oferty

   "Przygotowanie i dostawa gotowych posiłków w postaci jednodaniowych obiadów dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów gminy Nowogrodziec"

   Część I.

   Część II.

   Ośrodek nieczynny

   Uprzejmie informujemy, że w dniu 24 grudnia 2014 r. oraz 2 stycznia 2015 r. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu będzie NIECZYNNY.

   Za niedogodności przepraszamy.

   Kolacja Wigilijna

   Kontynuując coroczną tradycję 17 grudnia 2014 r. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu zorganizował spotkanie pn. ”KOLACJA WIGILIJNA” dla seniorów Domu Dziennego Pobytu, oraz osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, głównie samotnych, chorych i niepełnosprawnych.

   do góry
   Projekt i wykonanie INESA