Aktualności

Zakończenie PAI i PSU

ZAKOŃCZENIE PROGRAMU AKTYWIZACJA I INTEGRACJA (PAI)

W dniu 28 listopada br. zakończyła się kolejna edycja programu realizowanego przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przy współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Bolesławcu. Program skierowany był do osób bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. PAI to innowacyjne narzędzie, które jest połączeniem znanych już i stosowanych prac społecznie użytecznych stanowiących element integracji zawodowej z intensywną integracją społeczną. Celem tego programu jest udzielenie kompleksowego wsparcia uczestnikom. Program składał się z dwóch bloków działań – aktywizacji zawodowej i integracji społecznej. Obejmował 10 osób bezrobotnych. Rozpoczął się od 01 października i trwał przez okres 2 miesięcy.

Integracja społeczna obejmowała następujące bloki tematyczne:

  1. 1. Komunikacja interpersonalna.
  2. 2. Współpraca w zespole.
  3. 3. Zarządzanie czasem.
  4. 4. Motywacja.
  5. 5. Asertywność.
  6. 6. Radzenie sobie ze stresem.
  7. 7. Poczucie własnej wartości.
  8. 8. Umiejętności z zakresu poszukiwania pracy.

 

Aktywizacja zawodowa prowadzona była poprzez realizację prac społecznie użytecznych (PSU). Uczestnicy programu pracowali na terenie gminy Nowogrodziec: porządkowali parki, pobocza dróg, czyścili chodniki, sprzątali dzikie wysypiska, zbierali i segregowali śmieci, sprzątali przy ludmerach, sprzątali chodniki prowadzące na cmentarz, utrzymywali porządki na przystankach autobusowych, kosili trawy, porządkowali place zabaw, wykonywali usługi opiekuńcze i inne.

 

ZAKOŃCZENIE PRAC SPOŁECZNIE UŻYTECZNYCH ( PSU )

Po raz jedenasty Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu realizował projekt socjalny pn. „POMOŻESZ SOBIE, POMOŻESZ ŚRODOWISKU". Na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Gminą Nowogrodziec a Powiatowym Urzędem Pracy w Bolesławcu realizowana była kolejna edycja prac społecznie użytecznych. Nasz Ośrodek jako jedyny w powiecie wykonuje te prace. W pozostałych gminach Ośrodki Pomocy przekazują jedynie listy osób bezrobotnych korzystających z pomocy społecznej. My zajmujemy się realizacją całego zadania. W bieżącym roku w pracach uczestniczyły 23 osoby bezrobotne. Charakter wykonywanych prac był podobny do wykonywanych w ramach Programu Aktywizacja i Integracja.

W dniu 28 listopada 2017r o godz. 11.00 odbyło się zakończenie realizowanego projektu. Wśród gości byli Sekretarz Pani Iwona Janiec z Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu, Kierownik Centrum Aktywizacji Zawodowej Pani Katarzyna Hudyma z Powiatowego Urzędu Pracy w Bolesławcu, Pani Anna Figiel – psycholog, uczestnicy programu PAI i PSU oraz pracownicy Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu.

 

Łącznie w ramach obu programów uczestniczyły 33 osoby bezrobotne.

Z uwagi na dobro naszych klientów wymagających szczególnego wsparcia
w powrocie na rynek pracy, chcemy rozszerzyć naszą działalność na kolejne edycje.

 

Kierownik MOPSu przemawia na zakończenie 2 projektów

Uczestnicy spotkania dotyczącego zakończenia projektów siedzą przy stole

Uczestnicy spotkanie dotyczacego zakończenia projektów siedzą przy stole

Uczestnik projektu aktywizacji odbiera gratulacje

 

 

do góry
Projekt i wykonanie INESA