Pomoc psychologiczna

POMOC PSYCHOLOGICZNA W MIEJSKO GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWOGRODŹCU

Często borykamy się z różnymi życiowymi problemami z którymi sami nie potrafimy sobie poradzić, a które mogą być wywołane przez różnego rodzaju zdarzenia, np. : problemy które towarzyszą nam od dzieciństwa, tragiczne zdarzenia, kłopoty w pracy, w szkole, nieporozumienia z bliskimi, rozwody i kryzysy małżeńskie, przemoc w rodzinie, przygnębienie, uzależnienie ( od alkoholu lub narkomanii), bezrobocie, a także długotrwała choroba, itp. Gdy czujemy, że jakość naszego życia spada, nie umiemy sami rozwiązać swoich problemów, wówczas warto poszukać wsparcia i skorzystać z pomocy psychologicznej, która często jest niezbędna i potrafi w znacznym stopniu poprawić jakość życia.

 

Na czym polega pomoc psychologiczna ?

Pomoc psychologiczna, to szeroki wachlarz różnorodnych działań prospołecznych mających na celu udzielenie wsparcia psychologicznego osobom, grupom, czy instytucjom znajdującym się w skrajnie trudnych przypadkach niezdolnych do samodzielnego ich pokonania, to ZAUFANIE INTERPERSONALNE dzięki, któremu następuje m. in: poprawa samopoczucia u osób mających problemy, wzrost wiedzy na temat siebie oraz zwiększenie samooceny, zmniejszenie ilości problemów, a także trudności życiowych występujących w danym środowisku.
Dziedziną pomocy psychologicznej zajmuje się psycholog.

 

Kim jest psycholog ?

Psycholog, to osoba posiadająca właściwe kwalifikacje, potwierdzone wymaganymi dokumentami, do udzielania świadczeń psychologicznych polegających w szczególności na: diagnozie psychologicznej, opiniowaniu, orzekaniu, psychoterapii (po ukończeniu studiów podyplomowych w tym zakresie) oraz na udzielaniu pomocy psychologicznej.

Jeżeli jesteś mieszkańcem Gminy Nowogrodziec i znalazłeś/łaś się w trudnej sytuacji życiowej, przechodzisz kryzys i czujesz, że nie potrafisz sam/sama sobie z tym poradzić, a chciałbyś/chciałabyś skorzystać z bezpłatnej, profesjonalnej pomocy psychologicznej, to zapraszamy Państwa na konsultację do Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu. Gwarantujemy pełen profesjonalizm i anonimowość.

 

Kto może skorzystać z konsultacji i jak można umówić się na konsultację ?

  • z porady psychologicznej może skorzystać każdy mieszkaniec Gminy Nowogrodziec korzystający z pomocy społecznej;
  • aby umówić się na wizytę należy skontaktować się z pracownikiem socjalnym z danego rejonu w godz. od 8.00 do 11.00 dzwoniąc na numer: 75 731 63 79;
  • w umówionym dniu należy zgłosić się osobiście do Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu;
  • konsultacje prowadzi psycholog mgr Beata Stefanik – Daniecka w siedzibie MGOPS w Nowogrodźcu we wtorki od godz. 9.00 do godz. 11.00 .

 

Nie musisz zostawać w domu sam ze swoimi problemami !!

do góry

© 2021 MGOPS Nowogrodziec