Realizacja projektu 2011

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

pokl

Najkorzystniejsza oferta dotycząca świadczenia usług w zakresie terapii pedagogicznej, w ramach projektu pn. „Promocja Integracji Społecznej w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.


Wynik wyboru najkorzystniejszej oferty.

Zaproszenie do składania oferty

pokl

Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pod nazwą: świadczenia usług w zakresie terapii pedagogicznej, w ramach projektu pn. „Promocja Integracji Społecznej w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.


Szczegóły dotyczące oferty oraz formularz ofertowy.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

pokl

Na podstawie art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami)

Przedmiot zamówienia:

Świadczenie usług w zakresie kursów zawodowych w ramach Projektu: „Promocja Integracji Społecznej w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Informacja dotycząca kursów zawodowych

pokl

 

Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu informuje, iż w związku z brakiem zainteresowania Wykonawców zadaniem pn. Świadczenia usług w zakresie kursów zawodowych w ramach Projektu „Promocja Integracji Społecznej w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki termin złożenia oferty zostaje przedłużony do dnia 09.09.2011r. do godziny 15.15.

Zaproszenie do składania oferty

pokl

 

Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pod nazwą: świadczenia usług w zakresie kursów zawodowych, w ramach projektu pn. „Promocja Integracji Społecznej w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Pożądane kursy:

  • Kurs dla osób ubiegających się o licencję pracownika ochrony fizycznej I stopnia,
  • Kurs operatora koparko – ładowarki.


Szczegóły dotyczące oferty oraz formularz ofertowy.

do góry
Projekt i wykonanie INESA