Aktualności

„Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - przyjmowanie wniosków

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu zaprasza rodziców do składania wniosków na dożywianie dzieci w szkołach na rok szkolny 2014/2015.

Program rządowy „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” strategicznym jego celem jest ograniczenie zjawiska niedożywiania dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji , ze szczególnym uwzględnieniem uczni z terenów objętych wysokim poziomem bezrobocia i ze środowisk wiejskich oraz osób dorosłych w szczególności osób samotnych, w podeszłym wieku lub niepełnosprawnych.

Realizacja przyjętego program ma na celu:

  • poprawę poziomu życia rodzin o niskich dochodach,
  • poprawę stanu zdrowia dzieci i młodzieży,
  • kształtowanie własnych nawyków żywieniowych.

Miernikiem efektywności programu będzie liczba objętych osób pomocą.

Z naszego doświadczenia wynika, że są osoby które mogą korzystać z proponowanej formy pomocy. Jednak występuje brak należytego zainteresowania rodziców kwestiami racjonalnego żywienia dzieci podczas pobytu w szkołach. To z kolei powoduje niechęć uczniów do korzystania z posiłków.

By zapewnić dzieciom posiłki od początku roku szkolnego wnioski z pełna dokumentacją należy składać w miesiącu sierpniu u pracowników socjalnych.

do góry
Projekt i wykonanie INESA