Aktualności

Mediacje

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu informuje, że prowadzi nieodpłatne MEDIACJE rodzinne i małżeńskie dla mieszkańców Gminy Nowogrodziec, którzy korzystają z pomocy społecznej tutejszego organu.

Czym są mediacje ?

Jak wynika z definicji MEDIACJE, to: metoda rozwiązywania sporów/konfliktów, w której osoba trzecia pomaga stronom we wzajemnej komunikacji, określeniu interesów i kwestii do dyskusji oraz dojściu do wspólnie akceptowalnego konsensu. Proces ten ma charakter dobrowolny, poufny i nieformalny.

Jakie są rodzaje mediacji ?

MEDIACJE dzielą się, na: prawne, ze względu na sposób komunikowania się stron oraz ze względu na sposób nawiązania kontaktu ze stronami. Te natomiast dzielą się, na:

 • rodzinne, cywilne,
 • gospodarcze,
 • społeczne,
 • szkolne,
 • rówieśnicze,
 • gospodarcze,
 • w sprawach karnych,
 • w sprawach nieletnich,
 • z zakresu prawa pracy,
 • bezpośrednie,
 • pośrednie,
 • sądowe,
 • pozasądowe.

Kto prowadzi mediacje ?

MEDIACJE w MGOPS w Nowogrodźcu prowadzi pani Magdalena Adamczyk, która specjalizuje się w mediacjach rodzinnych i małżeńskich.

Aby umówić się na spotkanie z MEDIATOREM tut. organu, należy:

 • skontaktować się z pracownikiem socjalnym z danego rejonu w godz. od 8.00 do 11.00 dzwoniąc na numer: 75 731 63 79;
 • w umówionym dniu należy zgłosić się osobiście do siedziby Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu.

 

do góry
Projekt i wykonanie INESA