Aktualności

Spotkanie z psychologiem

Od 20.06.2018 r. w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu prowadzony jest cykl spotkań szkoleniowych dla rodzin współpracujących z asystentem rodziny, w których występują trudności opiekuńczo – wychowawcze. W ramach szkolenia przewidziano 5 spotkań, które poprowadzi psycholog p. Edyta Różnicka. Tematyka dopasowana jest do problemów wychowawczych rodzin, na rzecz których Ośrodek świadczy pomoc. Każde spotkanie ma dotyczyć innego zagadnienia, a celem głównym ma być dostarczanie wiedzy na temat prawidłowego wypełniania obowiązków rodziców, budowania więzi oraz zwrócenia uwagi na indywidualne potrzeby dzieci.

Dotychczas poruszane były następujące kwestie:

  • 20.06.2018 - Konsekwencja w wychowaniu dziecka – system kar i nagród
  • 27.06.2018 – Motywowanie do nauki i obowiązków
  • 04.07.2018 – Budowanie więzi rodzinnych
  • 11.08.2018 - Metody przeciwdziałania agresywnym zachowaniom u dzieci

 

Ostatnie ze spotkań zaplanowano na 18.07.2018.

 

Spotkanie z psychologiem w MGOPS

 

 

do góry
Projekt i wykonanie INESA