Aktualności

Superwizja dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego i Grup Roboczych

W dniu 18 maja 2018 r. w Domu Kultury „PROMYK" w Nowogrodźcu odbyła się Superwizja dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego i Grup Roboczych, w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, organizowana przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej we Wrocławiu. Superwizję prowadził psycholog pan Piotr Wojanowski z Poznania. Grupa uczestnicząca w Superwizji liczyła 10 osób.

Uczestnikami Superwizji byli:

  1. Pracownicy socjalni MGOPS w Nowogrodźcu.
  2. Asystent rodziny MGOPS w Nowogrodźcu.
  3. Kuratorzy sądowi z Sądu Rejonowego w Bolesławcu.
  4. Pedagog ze Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi.
  5. Pracownik Punktu Konsultacyjnego w Nowogrodźcu.

 

Tematyka poruszana na spotkaniu superwizyjnym dotyczyła przeciwdziałania przemocy w rodzinie w odniesieniu do procedury Niebieskiej Karty (osób doznających przemocy oraz stosujących przemoc). Była to pierwsza Superwizja w tym półroczu. Kolejna odbędzie się w drugim półroczu, w miesiącach jesiennych.

 

Superwizja członków Zespołu Interdyscyplinarnego i Grup Roboczych - 1

Superwizja członków Zespołu Interdyscyplinarnego i Grup Roboczych - 2

do góry
Projekt i wykonanie INESA