Aktualności

Informacja na temat Prac Społecznie Użytecznych 2018

W ramach prac społecznie użytecznych realizowanych przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu zostały wykonane następujące prace:

1. Sprzątanie drogi polnej w Czernej za cmentarzem w kierunku Kopalni „Surmin-Kaolin".

Dwóch mężczyzn oczyszcza z odpadów tereny zielone

Mężczyzna zbiera śmieci z terenów zielonych

2. Grabienie trawy na cmentarzu żołnierzy Armii Radzieckiej w Nowogrodźcu.

Mężczyzna zbiera skoszoną trawę

Mężczyzna sprząta na cmentarzu

3. Zamiatanie i oczyszczenie z trawy chodnika za przejazdem kolejowym w Zebrzydowej.

Kobieta zamiata ulice

Dwuch mężczyzn zapiata ulicę wokół muru

 

do góry
Projekt i wykonanie INESA