Aktualności

Program Aktywizacja i Integracja

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu informuje, że prowadzi drugą formę aktywizacji osób bezrobotnych korzystających z pomocy społecznych.

W dniu 02 października 2017 r. o godzinie 09:00 w sali konferencyjnej Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu odbyło się spotkanie rozpoczynające Program Aktywizacja i Integracja. Spotkaniu przewodniczyła Anna Lityńska. Wzięli w nim udział uczestnicy programu - osoby bezrobotne, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bolesławcu, mające III profil pomocy, pracownicy socjalni, asystenci rodziny, oraz pani Krystyna Rojek z Powiatowego Urzędu Pracy.

 

Kierownik ośrodka przemawia do zebranych uczestników przy stole

Uczestnicy zebrania siedzą przy stole

Uczestnicy zebrania przy stole omawiają założenia projektu

 

Na spotkaniu został omówiony wstępny plan prac oraz cyklu szkoleń. W zakresie aktywizacji zawodowej będą realizowane prace społecznie użyteczne w wymiarze 10 godzin tygodniowo. Prace będą wykonywane na terenie miejsca zamieszkania poszczególnych uczestników. W zakresie integracji społecznej kształtowana będzie aktywna postawa w życiu społecznym i zawodowym poprzez grupowe poradnictwo specjalistyczne, warsztaty trenerskie i grupy wsparcia. Działania mają na celu przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

PAI obejmuje działania mające na celu aktywizację zawodową oraz integrację społeczną osób bezrobotnych. Realizacja programu trwa 2 miesiące. Blok Aktywizacja realizowany będzie w formie Prac Społecznie Użytecznych, finansowanych ze środków Funduszu Pracy i budżetu gminy, w kwocie 8,10 zł za godzinę, z czego ze środków Funduszu Pracy 60 % - 4,86 zł i gminy 40 % - 3,24 zł. Blok Integracja realizowany przez organizację pozarządową finansowany będzie ze środków Funduszu Pracy.

do góry
Projekt i wykonanie INESA