Aktualności

Kontrakt socjalny - szkolenie

Kontrakt socjalny to umowa zawarta pomiędzy beneficjentem pomocy społecznej a pracownikiem socjalnym w której strony zobowiązuja się do wykonywania określonych działań, niezbędnych dla osiągnięcia określonych celów, wziązanych z przezwyciężeniem trudnej sytuacji życiowej beneficjenta pomocy społecznej.

Prawidłowo opracowany kontrakt wskazuje osobie lub rodzinie kierunki działań umożliwiających wyjście z trudnej sytuacji, mobilizuje do własnej aktywności, wzmacnia wiarę we własne siły, zapewnia możliwość korzystania z potrzebnego doradztwa oraz pomocy finansowej, jak również określa sposób wsparcia przez pracownika socjalnego. Celem zawarcia kontraktu socjalnego jest rozwiązania trudnej sytuacji osoby lub rodziny albo wzmocnienie aktywności i samodzielności życiowej lub zawodowej beneficjentów pomocy społecznej lub przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

W dniu 07 lutego 2014 r. odbyło się I szkolenie w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu na temat kontraktu socjalnego. Szkolenie prowadziła Pani Aurelia Włoch wykładowca w Kolegium Pracowników Socjalnych w Bielsku Białej, współautorka kontraktu socjalnego, współpracująca z MPiPS.

Udział w szkoleniu wzieli oprócz pracowników MGOPS w Nowogrodźcu pracownicy z sąsiednich OPS – ów tj:

  1. MGOPS Lwówek Śląski,
  2. MGOPS Węgliniec,
  3. MOPS Bolesławiec,
  4. GOPS Warta Bolesławiecka,
  5. GOPS Lubań Śląski.

Ogółem w szkoleniu uczestniczyło 24 osoby.

 

Kontrakt socjalny - szkolenie

Kontrakt socjalny - warsztaty

 

do góry
Projekt i wykonanie INESA