Aktualności

Prace społecznie użyteczne - „Pomożesz sobie, pomożesz środowisku”

Prace społecznie użyteczne wykonane w miesiącu kwietniu 2014 r.

1. Posprzątano okolice CPN w Wykrotach przy trasie zgorzeleckiej gdzie było bardzo dużo butelek szklanych, plastikowych, puszek oraz części samochodowych. Śmieci były nagromadzone od wielu lat. Nazbierano 10 worków odpadów, które przy współpracy z Hydro - Tech zostały przewiezione do oczyszczalni w Nowogrodźcu.

 

Prace społecznie użytecznie - kwiecień

Prace społecznie użytecznie - kwiecień

 

2. Posprzątane zostały pobocza drogi w Wykrotach do stacji kolejowej Gieratów -€“ Wykroty. Szczególnie dużo odpadów zostało nagromadzonych pod wiaduktem autostrady.

Prace społecznie użytecznie - kwiecień

Prace społecznie użytecznie - kwiecień

 

3. Prace porządkowe wykonane były w parku w Wykrotach. Przez kolejne trzy tygodnie usuwano dziko rosnące samosiejki oraz zbierano i sortowano porozrzucane śmieci.

Prace społecznie użytecznie - kwiecień

Prace społecznie użytecznie - kwiecień

Prace społecznie użytecznie - kwiecień

 

4. W Zabłociu zostały pozbierane śmieci znajdujące się przy poboczach dróg, wokół boiska oraz na przystankach. Mieszkańcy nie wrzucają śmieci do ludmerów tylko pozostawiają je wokół pojemników. Dzięki pracom społecznie użytecznym teren wokół ludmerów został uporządkowany a odpady zgodnie z założeniem zostały posegregowane. Wokół boiska usunięto suche, ubiegłoroczne  chaszcze. Pozamiatany został przystanek autobusowy i chodnik.

5. Dalszy ciąg prac porządkowych w parku w Gościszowie i na przystankach autobusowych.

Prace społecznie użytecznie - kwiecień

 

6. Praca na skarpie koło boiska w Zebrzydowej gdzie od wielu lat nagromadzonych zostało bardzo dużo śmieci.

Prace społecznie użytecznie - kwiecień

 

 7. Prace porządkowe w Godzieszowie

Prace społecznie użytecznie - kwiecień

Prace społecznie użytecznie - kwiecień

 

8. Prace na skarpie, która coraz ładniej wygląda. Usuwanie zarośli oraz porządkowanie porzuconych wcześniej odpadów. Na uwagę zasługuje fakt, że obecnie nie stwierdza się wyrzucania anonimowych śmieci€.

Prace społecznie użytecznie - kwiecień

Prace społecznie użytecznie - kwiecień

Prace społecznie użytecznie - kwiecień

 

9. Praca na placu koło Biedronki. Między ulicą Cichą a Biedronką jest teren, który był bardzo zaśmiecony, wiele odpadów porozrzucanych fruwało przy lekkim podmuchu wiatru. Miejsce to zostało nam wskazane przez Straż Miejską. Odpady umieszczono w ludmerach a chrust i krzaki zostały spalone. Obecnie €niczyje€ miejsce jest uporządkowane.

Prace społecznie użytecznie - kwiecień

 

Osoby wykonujące prace społecznie użyteczne tworzą dobrany zespół dlatego ich praca jest widoczna i efektywna. Wiele osób wypowiada się z uznaniem tego co zostało już zrobione. Jednak do wykonania pozostało jeszcze wiele prac. Dlatego nie możemy sobie pozwolić, na to by kilka razy wykonywać tą samą pracę.

Wysprzątane zostały pobocza drogi z Gierałtowca do Nowogrodźca ale po kilku dniach ponownie kierowcy wyrzucają puszki i butelki. Zamiast wykonywać jakąś pożyteczną pracę ponownie trzeba będzie przeznaczyć czas, siły i energię na zrobienie tego co było już zrobione.

 

Prace społecznie użyteczne w miesiącu maju 2014r.

Ścięcie i uporządkowanie drzewa przy ulicy Bolesławieckiej w Nowogrodźcu.

Prace społecznie użytecznie - maj

Prace społecznie użytecznie - maj

do góry
Projekt i wykonanie INESA