Aktualności

Wypłata zasiłków dla opiekunów

W dniu 30 kwietnia 2014 roku opublikowano w Dzienniku Ustaw, pozycja 567 Ustawę z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Zasiłek dla opiekuna w kwocie 520 zł, będzie przysługiwał osobie, jeżeli decyzja o przyznaniu jej prawa do świadczenia pielęgnacyjnego wygasła z mocy prawa z dniem 1 lipca 2013 r., na podstawie uznanego za niekonstytucyjny art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw.

Ustalenie prawa do zasiłku dla opiekuna będzie wszczynane na wniosek, który będzie można składać maksymalnie w terminie

4 miesięcy od dnia 15 maja 2014 r.

Osobom, którym świadczenie zostanie przyznane, za okres od 1 lipca 2013 do 15 maja 2014, zostaną wypłacone odsetki.

Zasiłek dla opiekuna nie przysługuje za okresy, w których osobie ubiegającej się o zasiłek dla opiekuna lub na osobę wymagającą opieki zostało ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego.

Wnioski do pobrania oraz szczegółowe informacje udzielane są w siedzibie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu, Dział Świadczeń Rodzinnych - pok. nr 2.

do góry
Projekt i wykonanie INESA